top of page

НОВИНИ  КОМПАНІЇ

Страхові виплати СК «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп» за 2019 рік 

 

Страхові виплати – це найкращий доказ того, що страхування життя є справді дієвим інструментом для накопичень та фінансового захисту.

 

За 2019 рік СК «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп» здійснила виплати своїм страхувальникам на загальну суму понад 10 млн. грн., що на 16% перевищує обсяг виплат за 2018 рік.

За звітний період наша компанія здійснила 117 виплат за накопичувальними договорами страхування, термін дії за якими добіг кінця (ризик «дожиття»), та ще 46 ануїтетних виплат за сімома договорами на загальну суму 7 479 498 грн. Це на 21,7% більше у порівнянні з 2018 роком. Дожиття застрахованої особи до події, визначеної договором або до закінчення дії договору (або досягнення застрахованою особою віку, визначеного договором страхування) – традиційно займає перше місце у структурі виплат нашої компанії. Нам завжди приємно бачити щасливих клієнтів, які своєчасно отримують накопичений капітал для реалізації своїх життєвих планів та задач.

 

Наші продукти зі страхування життя пропонують не лише надійний механізм накопичення коштів, але й надають відчутний фінансовий захист у випадках погіршення стану здоров’я застрахованої особи або передчасної втрати життя.

 

За ризиком «летальний випадок» у 2019 році СК «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп» здійснила 25 виплат на загальну суму 2 564 151 грн.

 

За іншими ризиками (травмування в результаті нещасного випадку, що не призвело до інвалідності, інвалідність, критичні захворювання, госпіталізація тощо) компанія здійснила 24 страхові виплати на суму 124 143 грн.

 

Страхові виплати СК «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп» у 2019 році найкращим чином демонструють можливості компанії допомагати свої клієнтам у вирішенні фінансових питань, пов'язаних із накопиченням коштів на майбутнє та надавати фінансовий захист щодня.

 

bottom of page