top of page

Рейтинг фінансової стійкості СК «Княжа Лайф VIG» на рівні uaАА+ підтверджено

 

Рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про присвоєння рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховій компанії СК «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп»
за національною шкалою на рівні uaАА+ (дійсний до 14 лютого 2021 року). 

Зазначимо, що рейтинг СК «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп» на рівні uaАА+ є незмінним з лютого 2012 року (від дати його присвоєння). Він свідчить про надвисоку фінансову стійкість
нашої компанії у порівнянні з іншими українськими страховиками.

Рейтингову оцінку РА «Стандарт-Рейтинг» провело, виходячи з аналізу діяльності компанії
за 2019 рік.

Фактори, що дозволили підтвердити рейтинг фінансової стійкості СК «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп»:

  • Висока якість та ліквідність активів

  • Достатній рівень капіталізації

  • Помітне зростання показників ділової активності

  • Хороші показники прибутковості

 

За 2019 рік компанія здійснила виплати своїм страхувальникам на суму понад 10 млн. грн.,
що на 16% перевищує обсяг виплат за 2018 рік.

Зазначимо, що цей незалежний експертний висновок про фінансову стійкість СК «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп» на рівні uaАА+ є вагомим підтвердженням наявності достатніх фінансових ресурсів нашої компанії у повному обсязі виконувати всі зобов’язання, в тому числі перед клієнтами, та проводжувати безперервну роботу на ринку страхування життя.

НОВИНИ  КОМПАНІЇ

bottom of page