top of page

НОВИНИ  КОМПАНІЇ

Обсяг страхових премій Vienna Insurance Group перевищив 10 млрд. євро: оголошені попередні показники діяльності Групи у 2019 фінансовому році.

 

Vienna Insurance Group досягла взірцевих результатів діяльності у 2019 фінансовому році за результатами аналізу попередніх показників:

  • Загальний обсяг премій збільшився орієнтовно до 10,4 млрд. євро (+7,7%)

  • Прибуток (до оподаткування) зріс орієнтовно до 522 млн. євро (+7,4%)

  • Комбінований коефіцієнт суттєво покращився до показника 95,4% (-0,6 п.п.)

  • Прибуток на акцію зріс на 2,59 євро (+27%)

  • Дивіденди за пропоновану акцію зросли до 1,15 євро (+15%)

 

Елізабет Штадлер, генеральний директор Vienna Insurance Group: «Ми суттєво покращуємо наші ключові фінансові показники вже четвертий рік поспіль. Такі високі результати підтверджують нашу позицію лідера страхового ринку Австрії та регіону Центральної та Східної Європи. Вони також є основою потужного потенціалу для зростання на наших ринках, вихід на які ми здійснили рівно 30 років тому. Безперечно, ситуація з коронавірусом матиме вплив на розвиток нашого бізнесу. Наразі наслідки для Групи ще не оцінені. Ми посилили заходи безпеки для наших працівників та клієнтів, а також забезпечили процес безперебійної діяльності компаній Групи у всіх країнах нашої присутності. Незалежно від ситуації, що складеться, на Щорічних загальних зборах ми будемо пропонувати збільшення дивідендів за акцію з 1,00 до 1,15 євро за 2019 фінансовий рік, обґрунтоване непересічно високими результатам бізнесу, досягнутими у попередньому році».

Нон-лайф домінує у портфелі страхових премій Групи

Завдяки річному зростанню валових страхових премій на 7,7% у 2019 році Група вперше перетнула поріг в 10 мільярдів євро і вийшла на показник 10 399,4 мільйонів євро. Усі без винятку напрямки бізнесу зафіксували зростання та сприяли зростанню премій у річному обчисленні на суму близько 742 млн. євро. Страхування нерухомості та нещасних випадків, а також автострахування стали провідними драйверами у абсолютному зростанні страхових премій. У медичному страхуванні ми також зафіксували найбільший темп зростання – на рівні 12%.

У структурі портфелю страхових премій Vienna Insurance Group у 2019 році 58% належать нон-лайф, 35% – страхуванню життя і, орієнтовно, 7% – медичному страхуванню. Найбільший приріст премії був зафіксований на ринках Польщі (+234,2 млн. євро), Прибалтики (+124,5 млн. євро), Австрії (+103,4 млн. євро) та Чехії (+61,6 млн. євро).

Приріст премій на ринках решти країн ЦСЄ склав +72,2 млн. євро: Україна (+58,2%), Боснія та Герцеговина (+37,6%) та Сербія (+14,0%) продемонстрували особливо великий ріст премій.

«Ринки регіону Центральної та Східної Європи зафіксували зростання премій на 10,6%. Зараз ми генеруємо 57% нашого загального обсягу страхових премій у регіоні Центральної та Східної Європи», – зауважила Елізабет Штадлер.

Прибуток (до оподаткування) становить близько 522 млн. євро

У 2019 році цільовий діапазон прибутку (до оподаткування) становив від 500 до 520 млн. євро. Отриманий прибуток (до оподаткування) у розмірі  521,6 млн. євро дещо перевищив цільовий діапазон і є на 7,4% більшим, ніж у попередньому році. Збільшення прибутку було зумовлено відчутним покращенням комбінованого коефіцієнту, а також, серед іншого, значним збільшенням прибутків на ринках Австрії (+37 млн. євро) та Польщі (+37 млн. євро). 53% прибутку (до оподаткування) було згенеровано в регіоні ЦСЄ.

Чистий прибуток на 23% вищий, ніж у попередньому році

Високий прибуток до оподаткування та нижча ставка податку (на рівні близько 21%) призвели до значного зростання чистого прибутку  – на 23% і до показника у 331,3 млн. євро у 2019 році. Метод консолідації некомерційних товариств у 3 кварталі 2019 року суттєво не вплинув на загальний позитивний результат.

Комбінований коефіцієнт значно покращився

Комбінований коефіцієнт може бути значно зменшений – на 0,6 п.п. – до взірцевого показника у 95,4% за результатами 2019 року. Заходи, реалізовані в рамках управлінської програми «Порядок денний 2020», мали особливо позитивний ефект, особливо у сфері автомобільного страхування. Це призвело до подальшого покращення комбінованого коефіцієнта, незважаючи на збільшення страхових виплат через природні катастрофи у порівнянні з попереднім роком.

Коефіцієнт платоспроможності – 210%

Коефіцієнт платоспроможності VIG зафіксований на визначеному міжнародному рівні 
–  210% – станом на 31 грудня 2019 року.

Фінансовий результат

Фінансовий результат (включаючи результат консолідованих компаній) становить 1 010,8 млн. євро у 2019 році, і свідчить про невелике зниженням на 2,6% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Інвестиції

 

Сукупні інвестиції (включаючи готівку та її еквіваленти) станом на 31 грудня 2019 року становили 35,9 млрд. євро. Зменшення у порівнянні з 2018 роком (37,6 млрд. євро) було пов'язано зі зміною методу консолідації неприбуткових товариств.

Страхові виплати

 

Страхові виплати Групи за вирахуванням частки виплат перестрахувальниками у 2019 році склали 7,262 млн. євро, що становить ріст на 4,5% у річному обчисленні. Зростання виплат відбулося за рахунок значного зростання обсягу зібраних страхових премій.

 

Запропоновані дивіденди знову збільшилися

 

З огляду на досягнуті успіхи бізнесу, на Щорічних загальних зборах Правління VIG запропонує підвищити дивіденди за 2019 фінансовий рік з 1,00 до 1,15 євро на акцію. Це відповідає 15%-му зростанню та коефіцієнту виплати дивідендів (44,4%). Дохідність дивідендів становить 4,5%. Прибуток на акцію збільшився до 2,59 євро, що на 27% вище у порівнянні з попереднім роком.

 

Попередні результати

 

Інформація в цьому прес-релізі стосовно результатів 2019-го фінансового ріку ґрунтується на попередніх даних. Остаточна інформація за 2019 фінансовий рік буде опублікована у щорічному звіті Групи від 16 квітня 2020 року на веб-сайті www.vig.com.

 

Поточний стан подій

 

З огляду на поточну ситуацію з коронавірусом, ми вжили всіх належних заходів у межах Групи для захисту своїх працівників та забезпечення безперебійної роботи бізнесу. Vienna Insurance Group постійно коригує ці заходи з урахуванням зміни ситуації. Крім того, ми постійно контролюємо розвиток ринку капіталу. Широкі заходи, що впроваджуються у всьому світі для запобігання подальшого поширення вірусу та невизначеність щодо його прогресу, зменшать глобальне економічне зростання. На сьогодні вплив вказаних факторів на розвиток бізнесу Групи ще не оцінений.

 

Про Vienna Insurance Group

 

Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) – провідна страхова група в Австрії та на ринках Центральної та Східній Європи (ЦСЄ). Понад 50 страхових компаній у 30 країнах сформували страхову групу з багаторічною традицією, сильними брендами та довірливими відносинами з клієнтами. Понад 25 000 співробітників Vienna Insurance Group обслуговують щоденні потреби більше 22 мільйонів клієнтів. Акції VIG котируються на Віденській фондовій біржі з 1994 року та отримали рейтинг A+ зі стабільними прогнозами визнаного міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's. Це найкращий рейтинг всіх компаній ATX, провідного індексу Віденської фондової біржі. Vienna Insurance Group тісно співпрацює з Erste Group, найбільшим роздрібним банком в Центральній та Східній Європі.

 

Disclamer (обмеження відповідальності)

 

Цей прес-реліз містить оціночні заяви, які стосуються майбутніх подій. Ці заяви ґрунтуються на поточних припущеннях та прогнозах, зроблених керівництвом Vienna Insurance Group. Зміни загальної економічної ситуації, майбутніх ринкових умов, ринків капіталу та інших обставин можуть спричинити фактичні події або результати, що суттєво відрізняються від цих прогнозних заяв. Vienna Insurance Group не бере на себе зобов’язань оновлювати ці перспективні заяви або змінювати їх, виходячи з майбутнього розвитку подій.

VIG_results_image_source.jpg
bottom of page