top of page

НОВИНИ  КОМПАНІЇ

Результати роботи Vienna Insurance Group у 2021 році
 

Група VIG у 2021 році продемонструвала стрімке зростання та високі фінансові показники, незважаючи на пандемію. Такий успіх пояснюється диверсифікованим становищем Групи та швидкою переорієнтацією бізнесу на цифровий простір.

1.    Отримані премії
Обсяг отриманих премій уперше склав 11 мільярдів євро, що на 5,5% більше у порівнянні з минулим роком. Група досягла помітного зростання в усіх напрямках бізнесу. Однак найбільша
частка премій припадає на страхування майна, страхування від нещасних випадків, страхування автомобілів та страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Високі показники також з медичного страхування та страхування життя.
Показово, що 61,8% своїх премій VIG зібрала поза Австрією. Найбільший приріст дали такі країни, як: Чеська Республіка (+7,7%), країни Балтії (+9,1%), Хорватія (+23,1%), Румунія (+17,2%) та Угорщина (+13,6%).

2.    Прибуток
Прибуток компанії в 2021 році до оподаткування збільшився майже на 50% порівняно з 2020 роком і склав 511 мільйонів євро, що значно вище запланованих показників. Таке зростання пояснюється значним покращенням комбінованого коефіцієнта та високими фінансовими результатами.
Чистий прибуток компанії становить 375,7 млн. євро, що на 62,3% вище, ніж за аналогічний період минулого року.

3.    Операційна рентабельність власного капіталу
Починаючи з 2021 фінансового року, VIG показуватиме операційну рентабельність власного капіталу як новий ключовий показник прибутковості. Цей коефіцієнт дорівнює відношенню операційного результату бізнесу до власного капіталу. У 2021 році Група показала операційну рентабельність власного капіталу у розмірі 10,9%.

4.    Страхові виплати
Страхові виплати Групи у 2021 році зросли на 1,6% та склали 7,14 млрд. євро. Таке зростання пояснюється збільшенням частки ризикових страхових продуктів у портфелі компанії, порівняно зі страхуванням життя. Пріоритетним напрямком для Групи є розширення цифрових послуг з оцінки ризиків та страхових виплат. Деякі компанії VIG представили для цього спеціальні додатки, які дозволяють проводити цифрову оцінку транспортних засобів та автоматично вводити претензії щодо страхування автомобілів.

5.    Платоспроможність
Коефіцієнт платоспроможності Групи за попередніми підрахунками становить приблизно 250% станом на 31 грудня 2021 року, що є свідченням високої фінансової стійкості Vienna Insurance Group.

6.    Інвестиції
Загальний обсяг інвестицій VIG склав 37,3 млрд. євро станом на 31 грудня 2021 року та зріс приблизно на 2%. У зв'язку з високими фінансовими показниками планується значне збільшення дивідендів за 2021 рік до 1,25 євро порівняно з 75 центами на акцію в попередньому році. Дивідендна дохідність становить  5,0%. Порівняно з попереднім роком, прибуток на акцію збільшився на 62,3% та склав 2,94 євро.

 

bottom of page