top of page

НОВИНИ  КОМПАНІЇ

Оголошені ставки інвестиційного доходу ПрАТ «СК «Княжа Лайф VIG» у 2022 році

 

Раді повідомити, що за результатами фінансової діяльності ПрАТ СК «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп» у 2023 році ставка інвестиційного доходу від розміщення резервів страхування життя склала: 

​ 

  • у гривні – 9,7 % 

  • у доларах США – 2 % 

 

В євро інвестиційний дохід склав у розмірі гарантованого доходу, згідно умов договору страхування життя. 

  

Страхові резерви ПрАТ СК «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп» розміщуються відповідно до вимог чинного законодавства, при цьому у своїй інвестиційній політиці ми фокусуємося виключно
на низькоризикових активах, до яких відносяться Державні облігації внутрішньої позики України
та кошти, розміщені у банках з кредитним рейтингом не нижчим «АА» за національною шкалою. 

​ 

У своїх діях щодо розміщення страхових резервів ми керуємося принципами безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості активів. Наші зусилля в першу чергу спрямовані на гарантоване збереження коштів клієнтів. Ми, як компанія зі страхування життя, орієнтуємося
на унеможливлення втрати коштів клієнтів, слідуючи виваженій та консервативній інвестиційній політиці Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe, Австрія). 

bottom of page