top of page

Новини

Новини

НОВИНИ  КОМПАНІЇ

Річні Загальні збори акціонерів СК «Княжа Лайф VIG»

24 квітня 2017 року відбулася Річні Загальні збори акціонерів СК «Княжа Лайф VIG».
Під час зустрічі акціонери та уповноважені ними особи підсумували результати роботи компанії у 2016 році, обговорили стан та тенденції розвитку ринку страхування життя в Україні, визначили ключові фактори, що визначатимуть динаміку розвитку компанії у 2017 році. 
Учасники зборів позитивно оцінили результати діяльності компанії у 2016 році та визначили цільові орієнтири на 2017 рік, підтвердивши високу зацікавленість в успішному стратегічному розвитку СК «Княжа Лайф VIG» на українському ринку страхування життя.
Аналізуючи завдання, що стоять перед керівництвом СК «Княжа Лайф VIG» у 2017 році, учасники зборів, в першу чергу, акцентували увагу на розвитку конкурентних переваг компанії, серед яких:
- висока якість та розмаїття сучасних страхових продуктів, що забезпечує клієнтам надійний та постійний страховий захист;
-  європейські стандарти організації обслуговування клієнтів;
- приналежність до відомого та шанованого страховика - Vienna Insurance Group (Австрія), який має багату історію розвитку на європейському ринку страхування;
- наявність досвідченої та мотивованої команди, здатної впоратися з будь-якими викликами ринку.
Як справедливо зазначили акціонери, успіх не буває випадковим, а зазвичай є результатом наполегливої праці. І історія розвитку СК «Княжа Лайф VIG» - найкраще тому підтвердження.

bottom of page