top of page

Партнерам

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ОЦІНЮВАЧІВ

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп» оголошує про проведення конкурсу з метою укладення договору на отримання послуг з оцінки майна відповідно до міжнародних стандартів оцінки серед експертів, які внесені до Державного реєстру оцінювачів та мають кваліфікаційне свідоцтво оцінювача.

 

I. Замовник:

1.1. Найменування: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 30434963

1.3. Місце знаходження: вул. Глибочицька, 44, м. Київ, 04050

1.4. Відповідальні особи: Голова Правління ПрАТ ««СК «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп» Грицута Д.О., та Радник з корпоративного управління Косаченко Наталія Володимирівна, N.Kosachenko@kniazha.ua, тел. 585 55 08 уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками.

 

II. Вид послуг: послуги з оцінки майна.

 

III. Очікувана вартість закупівлі товару, роботи чи послуги: не визначено.

Пропозиція учасника, має включати інформацію про податок на додану вартість, що буде взято до уваги при прийнятті рішення, а також визначений статус платника ПДВ.

 

IV. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмету закупівлі: експертні послуги з оцінки майна.

4.2. Місце виконання робіт: вул. Глибочицька, 44 м. Київ, 04050.

4.3. Строки виконання робіт: згідно замовлення.

4.4. Умови оплати: може передбачати часткову попередню оплату (аванс).

 

V. Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах експерта для забезпечення належного надання послуг з оцінки майна ПрАТ «СК «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп» протягом 2023 року.

У конкурсі можуть брати участь експерти, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність", а також умовам конкурсу.

 

VI. Завдання з оцінки майна включає:

- оцінка рухомого та нерухомого майна;

- надання Звітів про оцінку майна (актів оцінки майна) .

 

VII. Учасники конкурсу мають відповідати наступним вимогам:

- наявність діючого кваліфікаційного свідоцтва оцінювача;

- внесення до Державного реєстру оцінювачів;

- строк діяльності на ринку послуг становить не менше 3-х років;

- достатній рівень кваліфікації та досвіду експертів і персоналу;

- відсутність будь яких претензій, позовів, стягнень, штрафів з боку державних та контролюючих органів до оціночної фірми або до її директора та експертів.

Не допускаються до участі в конкурсі фірми, які:

- не відповідають вимогам Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";

-подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

-подали до участі у конкурсі пропозицію із порушенням термінів, встановлених цим оголошенням.

 

VIII. Для участі у конкурсі претенденти подають сканкопій оригіналів документів (або копій документів, завірених підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі наявності) підприємства, якщо такі копії вимагаються замовником) у форматі PDF, що надаються учасником у складі цінової пропозиції , а саме:

1. Цінова пропозиція згідно Додатку 1.

2. Статут або інший установчий документ (зі змінами та доповненнями).

3. Довідка, складена українською та англійською мовами в довільній формі, яка містить відомості про підприємство (для юридичних осіб):

- повна назва учасника;

- код ЄДРПОУ;

- реквізити ( адреса юридична та фактична, тел./факс, контактний телефон);

- керівництво – ( посада , П.І.Б, );

- банківські реквізити;

- короткий опис діяльності підприємства.

4. Свідоцтво оцінювача, виданого Фондом Державного майна України.

5. Свідоцтва про включення до Державного реєстру оцінювачів;

6. Витяг з ЄДР (розширений).

7. Витяг з Реєстру платників податку або Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (у разі сплати учасником ПДВ); витяг з Реєстру платників єдиного податку або свідоцтво платника єдиного податку (у разі сплати учасником єдиного податку).

8. Лист-згода на обробку персональних даних відповідно до форми викладеної у Додатку 2.

 

IX. Додатки до оголошення:

Додаток № 1 – цінова пропозиція;

Додаток № 2 – лист-згода на обробку персональних даних;

Додаток № 3 – проект договору.

 

Важливо!!!

Останній термін подання конкурсних пропозицій – 30 листопада 2022 року.

Дата початку проведення конкурсу – 17 листопада 2022 року.

Дата закінчення конкурсу – 02 грудня 2022 року.

Конкурс буде проведений на: https://www.kniazha-life.com.ua/

 

Контактна особа: Радник з корпоративного управління Косаченко Наталія Володимирівна, N.Kosachenko@kniazha.ua, тел. 207 72 72.

 

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу і не відповідають цим вимогам не розглядатимуться.

Про результати конкурсу буде повідомлено всіх учасників, що приймали участь, шляхом направлення інформаційних листів на електронну пошту в термін не пізніше 05 грудня 2022 року.

 

Зверніть увагу!

Конкурсні пропозиції з додатками слід надіслати лише в електронному вигляді (скани оригіналів документів з підписом відповідальної особи). Будь ласка, врахуйте, що максимальний розмір електронної пошти обмежений до 20 Мб, інакше ваш електронний лист не буде переадресований.

Конкурсні пропозиції не рецензуються;

Про результати конкурсу буде повідомлено листом;

Остаточне рішення щодо тендерної пропозиції переглядові не підлягає;

Причин відмови в підтримці конкурсних пропозицій не повідомляють.

Конкурсні пропозиції в електронному вигляді слід надіслати на адресу N.Kosachenko@kniazha.ua.

У рубриці “Тема” електронного листа прохання вказати “Конкурс на аудиторські послуги”. Консультації з приводу оформлення пропозиції надаються лише електронною поштою.

bottom of page