Клієнтам

ДОКУМЕНТИ

Для укладання договору страхування:  

 1. АНКЕТА ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК США ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНАЛЕЖНОСТІ ДО СФЕРИ РЕГУЛЮВАННЯ FATCA ЗАВАНТАЖИТИ

 2. ОФЕРТА НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЗАВАНТАЖИТИ

При укладенні договору страхування життя Страхувальнику – фізичній особі необхідно надати наступні документи: 

 1. Заповнена Заява-опитувальник, підписана Страхувальником, Застрахованою особою та Повіреним;

 2. Копії 1, 2 (3, 4), 11 сторінок паспорта Страхувальника, завірені власником;

 3. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків - фізичної особи Страхувальника, завірена підписом власника;

 4. Заповнена та підписана Страхувальником анкета виявлення ознак США для визначення приналежності до сфери регулювання FATCA за формою Довірителя;

 5. Копії 1, 2 (3, 4), 11 сторінок паспорту Застрахованої особи, завірені власником;

 6. Рекомендованим є копії відповідних сторінок паспорта та довідки про присвоєння реєстраційних номерів облікової картки платників податків - фізичних осіб Вигодонабувачів, завірені власниками зазначених документів.

Перелік документів, що подається Клієнтом - юридичною особою для укладення договорів страхування:

 1. Підписана керівництвом юридичної особи угода про страхування життя співробітників.

 2. Лист, який складається на фірмовому бланку юридичної особи, та містить список співробітників, щодо життя яких укладатимуться договори страхування, а також визначає особу, уповноважену підписувати договори страхування від імені юридичної особи.

 3. Заповнені Заяви-опитувальники для кожного співробітника – Застрахованої особи, підписані Страхувальником (з печаткою), Застрахованими особами та Повіреним.

 4. Копії 1, 2 (3, 4), 11 сторінок паспортів співробітників, завірені підписом власників.

 5. Рекомендованими є копії відповідних сторінок паспортів та довідок про присвоєння реєстраційних номерів облікової картки платників податків - фізичних осіб Вигодонабувачів, завірені власниками зазначених документів.

 6. Документи, завірені юридичною особою, необхідні для ідентифікації клієнта - юридичної особи, згідно законодавства про здійснення фінансового моніторингу:

  • Опитувальник клієнта – юридичної особи (за формою, встановленою Довірителем);

  • Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та/або витяг чи виписка з ЄДРПОУ;

  • Копія статутних документів;

  • Копія наказів (протоколів загальних зборів) про призначення керівника виконавчого органу та головного бухгалтера юридичної особи;

  • Довідка банку про відкриття поточного рахунку (із вказівкою адреси та коду банку).

 

При настанні страхового випадку для одержання страхової виплати в компанію необхідно надати такі документи:

 1. Заява від Вигодонабувача чи Спадкоємця на здійснення страхової виплати з зазначенням всіх відомих обставин настання страхового випадку та банківських реквізитів для здійснення страхової виплати.

 2. У випадку отримання виплати Спадкоємцем – нотаріально засвідчена копія свідоцтва про спадщину.

 3. Договір страхування.

 4. Копія паспорта Вигодонабувача чи Спадкоємця.

 5. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків - фізичної особи Вигодонабувача чи Спадкоємця.

 6. Копія паспорта Застрахованої особи чи її свідоцтва про народження (у випадках недосягнення віку отримання паспорту).

 7. Довідка банку про відкриття або наявність рахунку.

У випадку смерті Застрахованої особи додатково додаються:

 1. Свідоцтво про смерть (нотаріально засвідчена копія).

 2. Копії лікарського свідоцтва про смерть, висновку про розтин (якщо є), засвідчені належним чином.

 3. Копію вироку суду або рішення правоохоронних органів, якщо за фактом смерті Застрахованої особи або з підстав, за яких вона померла, порушено кримінальну справу, засвідчену належним чином.

 4. У разі настання страхового випадку, пов’язаного з нещасним випадком чи хворобою, додатково додаються: 

  • документ або його засвідчена копія, що підтверджує факт, причини, обставини та наслідки настання страхового випадку, виданий компетентним органом або лікувально-профілактичним закладом (протокол міліції, служби пожежної охорони, ДАІ тощо). 

  • документи лікувально-профілактичного закладу або компетентної медичної комісії або засвідчені належним чином їх копії із зазначенням величини наслідків події, що призвела до настання страхового випадку по відношенню до здоров’я і працездатності Застрахованої особи, які дозволяють визначити розмір страхової виплати (історія хвороби, висновки лікарів-спеціалістів, результати медичних досліджень тощо).

 

У разі настання страхового випадку за ризиком інвалідності надається нотаріально засвідчена копія довідки медико-соціальної експертної комісії щодо встановлення відповідної групи інвалідності.

 

Інші документи необхідні для з’ясування обставин настання страхового випадку чи для виконання обов’язків покладених законодавством України на Страховика - на вимогу останнього.

 

Увага! Для виконання цих положень документи вважаються засвідченими належним чином, якщо на них є підпис керівника чи уповноваженої особи і печатка одного з вищезазначених закладів або ж якщо вони засвідчені нотаріально.

 

Увага! Для з’ясування обставин настання страхового випадку Страховик має право робити запити на отримання відомостей, пов’язаних зі страховим випадком, до правоохоронних органів, медичних закладів, та інших установ, які володіють такою інформацією, а також може самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку. Страховик також має право за власний рахунок здійснити огляд або провести розтин трупу.

Правила добровільного  страхування життя - переглянути

Сплатити онлайн
  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

© 1999 - 2020  ПрАТ СК "КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП".
Використання матеріалів сайту можливе
тільки за умови посилання на сайт страхової компанії 
“КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП”.

04050, Україна, м. Київ, вул. Глибочицька, 44 
Телефон: (044) 585-55-08 (багатоканальний)
Служба підтримки клієнтів, партнерів: 0 800 508 501 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні)
E-mail: info@kniazha-life.com.ua