top of page

Клієнтам

ДОКУМЕНТИ

Для укладання договору страхування:  

 1. АНКЕТА ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК США ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНАЛЕЖНОСТІ ДО СФЕРИ РЕГУЛЮВАННЯ FATCA ЗАВАНТАЖИТИ

 2. ОФЕРТА НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЗАВАНТАЖИТИ

ПРИ УКЛАДЕННІ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ КЛІЄНТУ – ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ НЕОБХІДНО НАДАТИ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

 • заповнену Заяву-опитувальник та Додаток, підписані Страхувальником, Застрахованою особою та Повіреним;

 • копію паспорта-книжки (всі заповнені сторінки) або копію ID-картки (з обох сторін) з Витягом з ЄДДР (про місце реєстрації/перебування/проживання), копію довідки про присвоєння ІПН  Страхувальника;

 • опію паспорта-книжки (всі заповнені сторінки) або копію ID-картки (з обох сторін) з Витягом з ЄДДР (про місце реєстрації/перебування/проживання), копію довідки про присвоєння ІПН Застрахованої особи;

 

ЯКЩО ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА - ДИТИНА, А СТРАХУВАЛЬНИК - БАТЬКИ (ОДИН З БАТЬКІВ), ОПІКУН, ПІКЛУВАЛЬНИК, РОДИЧІ ДОДАТКОВО ДО ДОКУМЕНТІВ, ЩО НАДАЄ СТРАХУВАЛЬНИК СТОСОВНО СЕБЕ, НАДАТИ ДОКУМЕНТИ НА ДИТИНУ

 • БАТЬКИ (ОДИН ІЗ НИХ) - Свідоцтво про народження та (за наявності копію паспорта-книжки (всі заповнені сторінки) або копію ID-картки (з обох сторін) з Витягом з ЄДДР (про місце реєстрації/перебування/проживання), копію довідки про присвоєння ІПН Застрахованої особи та другого батька).

 • (бабушка, дядя) - Згода батьків та копію паспорта-книжки (всі заповнені сторінки) або копію ID-картки (з обох сторін) з Витягом з ЄДДР (про місце реєстрації/перебування/проживання), копію довідки про присвоєння ІПН (ОБОВЯЗКОВО!!!), Свідоцтво про народження та за наявності паспорт-книжка/ID-картка та копія довідки про присвоєння ІПН - фізичної особи Застрахованої особи.

 • ОПІКУНИ - Рішення суду (опікунської ради), Свідоцтво про народження та за наявності копію паспорта-книжки (всі заповнені сторінки) або копію ID-картки (з обох сторін) з Витягом з ЄДДР (про місце реєстрації/перебування/проживання), копію довідки про присвоєння ІПН  Застрахованої особи).

 

ПРИ УКЛАДЕННІ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ КЛІЄНТУ – ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ НЕОБХІДНО НАДАТИ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

 • підписану керівництвом юридичної особи угоду про страхування життя співробітників;

 • лист, який складається на фірмовому бланку юридичної особи, та містить список співробітників, щодо життя яких укладатимуться договори страхування, а також визначає особу, уповноважену підписувати договори страхування від імені юридичної особи АБО

 • заповнені Заяви-опитувальники та Додатки для кожного співробітника - Застрахованої особи, підписані Страхувальником (з печаткою), Застрахованими особами та Повіреним;

 • копію паспорта-книжки (всі заповнені сторінки) або копію ID-картки (з обох сторін) з Витягом з ЄДДР (про місце реєстрації/перебування/проживання), копію довідки про присвоєння ІПН Застрахованої особи;

 • рекомендовано копію паспорта-книжки або копію ID-картки (з обох сторін) з Витягом з ЄДДР (про місце реєстрації/перебування/проживання), копію довідки про присвоєння ІПН Вигодонабувачів

 

Додатково (копії документів юридичної особи – посвічуються підписом керівника та відбитком печатки  юридичної особи):

 • копію виписки або витягу з ЄДРЮОФОПГО про державну реєстрацію юридичної особи.

 • Копію Сатуту або Опис з ідентифікатором доступу до реєстру для перегляду Статуту.

 • копію протоколу про обрання керівника юридичної особи.

 • копію наказу про призначення керівника юридичної особи.

 • схематичне зображення структури власності юридичної особи із зазначенням кінцевих бенефіціарних власників (про кінцевих бенефіціарних власників зазначити: ПІБ, дату народження, громадянство, серію та номер паспорту, розмір частки у статутному капіталі, тип впливу).

 • інформація про наявність банківського рахунку з повними банківським реквізитами (наявність IBAN обов’язкова), в т .ч. закордонні рахунки (в т.ч. в офшорних юрисдикціях).

 • опитувальник клієнта - юридичної особи за формою, встановленою Страховиком.

УВАГА!

ДЛЯ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ТА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВИК МАЄ ПРАВО ВИТРЕБУВАТИ ІНШІ ДОКУМЕНТИ, НЕ ВКАЗАНІ В ПЕРЕЛІКУ.

Увага! У разі настання страхового випадку за ризиком інвалідності надається нотаріально засвідчена копія довідки медико-соціальної експертної комісії щодо встановлення відповідної групи інвалідності.

Увага! Для з'ясування обставин настання страхового випадку Страховик має право робити запити на отримання відомостей, пов'язаних зі страховим випадком, до правоохоронних органів, медичних закладів, та інших установ, які володіють такою інформацією, а також може самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку.

Увага! Для з'ясування обставин настання страхового випадку Страховик має право витребувати інші документи, необхідні для з'ясування обставин настання страхового випадку.

ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

ФАКТ ОСОБИСТОЇ ПРИСУТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ВЕРИФІКАЦІЇ УСТАНОВА/АГЕНТ ДОКУМЕНТУЄ ШЛЯХОМ ВИГОТОВЛЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИМ ПРАЦІВНИКОМ УСТАНОВИ/АГЕНТОМ ПАПЕРОВИХ КОПІЙ З ОРИГІНАЛУ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО ДОКУМЕНТА (СТОРІНОК/СТОРІН, ЩО МІСТЯТЬ ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ), ЯКІ ЗАСВІДЧУЮТЬСЯ ПІДПИСАМИ ЦЬОГО УПОВНОВАЖЕНОГО ПРАЦІВНИКА/АГЕНТА ТА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ВЛАСНИКА ДОКУМЕНТА ЯК ТАКІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ОРИГІНАЛУ (ДОДАТКОВО НА КОПІЯХ ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ ДАТА ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ).

 

ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ В КОМПАНІЮ ПОДАЮТЬСЯ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

 • заява від Вигодонабувача чи Спадкоємця на здійснення страхової виплати встановленого зразка з зазначенням всіх відомих обставин настання страхового випадку та повних особистих банківських реквізитів для здійснення страхової виплати;

 • у випадку отримання виплати Спадкоємцем - нотаріально засвідчена копія свідоцтва про спадщину.

 • оригінал Договору страхування (за умови внесення змін – надається остання підписана діюча редакція);

 • для громадян України - копія паспорту-книжки (всі заповнені сторінки) або копія ID-картки (з обох сторін) з копією Витягу з ЄДДР (про місце реєстрації/перебування/проживання), копія довідки про присвоєння ІПН Вигодонабувача/Спадкоємця (обов’язково не залежно від віку) та свідоцтва про народження (у випадках недосягнення віку отримання паспорту);

 • для громадян іноземних держав – копія паспорта та інших документів з нотаріально завіреним перекладом на українську мову, ІПН Вигодонабувача/Спадкоємця виданий в Україні .

 • інформація про наявність особистого банківського рахунку з повними банківським реквізитами (наявність IBAN обов’язкова) як для Вигодонабувачів/Спадкоємців громадян України, так і для громадян іноземних держав;

 • заповнена та підписана Вигодонабувачем/Спадкоємцем анкета виявлення ознак США для визначення приналежності до сфери регулювання FATCA;

 • опитувальник фізичної особи;

 • документ, що посвідчує ступень споріднення Заявника із Застрахованою особою (для випадків, що не стосуються дожиття)

У ВИПАДКУ СМЕРТІ ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ ДОДАТКОВО ДОДАЮТЬСЯ:

 • свідоцтво про смерть (нотаріально засвідчена копія).

 • копія лікарського свідоцтва про смерть (за наявності висновку про розтин) чи копія довідки про причину смерті, засвідчені належним чином;

 • копія вироку суду або рішення правоохоронних органів, про закриття кримінальної справи, засвідчена належним чином;

 • виписки із медичних закладів, що підтверджують факт та час встановлення того захворювання, що призвело до настання страхового випадку;

 • у разі настання страхового випадку, пов'язаного з нещасним випадком – документи, що підтверджують факт, причини, обставини та наслідки настання страхового випадку, видані компетентними органами.

ЗА ДОДАТКОВИМИ РИЗИКАМИ:

 • У разі настання страхового випадку, пов'язаного з нещасним випадком чи хворобою, додатково додаються:

        ■ документи або їх засвідчені копії, що підтверджують факт, причини, обставини та наслідки настання страхового випадку, видані компетентними органами або лікувально-профілактичними закладами (напр.: протокол міліції, МЧС, ДАІ тощо);

      ■ документи лікувально-профілактичного закладу або компетентної медичної комісії або засвідчені належним чином їх копії із зазначенням величини наслідків події, що призвела до настання страхового випадку по відношенню до здоров'я і працездатності Застрахованої особи, які дозволяють визначити розмір страхової виплати (історії хвороби, висновки лікарів-спеціалістів, результати медичних досліджень тощо).

ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ З ВИПЛАТОЮ ВИКУПНОЇ СУМИ (ФІЗИЧНА ОСОБА), НАДАЮТЬСЯ:

 • заява на дострокове припинення дії Договору страхування з виплатою викупної суми встановленого зразка;

 • оригінал Договору страхування (за умови внесення змін – надається остання підписана діюча редакція);

 • копія паспорта-книжки (всі заповнені сторінки) або копія ID-картки (з обох сторін) з Витягом з ЄДДР (про місце реєстрації/перебування/проживання), копія довідки про присвоєння ІПН Страхувальника;

 • для громадян іноземних держав – копія паспорта та інших документів з нотаріально завіреним перекладом на українську мову, ІПН Вигодонабувача/Спадкоємця виданий в Україні ;

 • інформація про відкриття особистого банківського рахунку з повними банківським реквізитами (наявність IBAN обов’язкова) як для Вигодонабувачів/Спадкоємців громадян України, так і для громадян іноземних держав;

 •  опитувальник фізичної особи;

 • анкета виявлення ознак США для визначення приналежності до сфери регулювання FATCA.

ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ З ВИПЛАТОЮ ВИКУПНОЇ СУМИ (ЮРИДИЧНА ОСОБА) (копії документів юридичної особи – посвічуються підписом керівника та відбитком печатки  юридичної особи):

 • заява на дострокове припинення дії Договору страхування з виплатою викупної суми;

 • оригінал Договору (за умови внесення змін – надається остання підписана діюча редакція);

 • копії установчих документів (перелік документів визначено в абзаці третьому Пам'ятки);

 • копія паспорта-книжки (всі заповнені сторінки) або копія ID-картки (з обох сторін) з Витягом з ЄДДР (про місце реєстрації/перебування/проживання), копія довідки про присвоєння ІПН  Страхувальника;

 • інформація про відкриття банківського рахунку з повними банківським реквізитами (наявність IBAN обов’язкова);

 • опитувальник юридичної особи;

 • анкета виявлення ознак США для визначення приналежності до сфери регулювання FATCA.

 

УВАГА! ЯКЩО ВИГОДОНАБУВАЧ – НЕПОВНОЛІТНЯ ОСОБА, БАТЬКИ (ОПІКУНИ, ПІКЛУВАЛЬНИКИ) ОБОВ'ЯЗКОВО НАДАЮТЬ:

 • копію довідки про присвоєння ІПН Вигодонабувача – неповнолітньої особи;

 • свідоцтво про народження Вигодонабувача – неповнолітньої особи;

 • документи про підтвердження права опікунства та підтвердження рідства з Вигодонабувачем - неповнолітньою особою;

 • копію паспорта-книжки (всі заповнені сторінки) або копію ID-картки (з обох сторін) з Витягом з ЄДДР (про місце реєстрації/перебування/проживання), копію довідки про присвоєння ІПН, одного з батьків (опікуна, піклувальника).

У ВИПАДКУ ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ НА СТРАХУВАННЯ АБО ОТРИМАННЯ БУДЬ-ЯКОЇ ВИПЛАТИ НЕРЕЗИДЕНТОМ, ОСОБОЮ ЗА ДОВІРЕННІСТЮ АБО В ІНШИХ ОСОБЛИВИХ ВИПАДКАХ, СТРАХОВИК МАЄ ПРАВО ЗАПРОСИТИ ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ.

 

Правила добровільного  страхування життя - переглянути

bottom of page