top of page

Клієнтам

Оподаткування

Податкова знижка – Ваша унікальна можливість збільшити рівень доходності за страховим полісом СК «Княжа Лайф VIG»!  

Маєте договір страхування життя від СК «Княжа Лайф VIG» – отримайте податкову знижку! Відповідно до п. 14.1.170 Податкового кодексу України, податкова знижка – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати.
Отже, сума оподатковуваного доходу фізичної особи може бути зменшена на суму податкової знижки, що призведе до зниження суми податку на доходи фізичних осіб.
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до п.166.3.5 Податкового кодексу України платник податку–фізична особа, що є Страхувальником за Договором страхування (власником Страхового Полісу СК «Княжа Лайф VIG»), має право включити до податкової знижки витрати на оплату страхових платежів (внесків, премій) за Договорами довгострокового страхування життя, сплачених таким платником податку як за такого платника податку, так і за членів його сім’ї першого ступеня споріднення.
Відповідно до пп.14.1.52 п.14.1 ст.14 Податкового Кодексу України, Договором довгострокового страхування життя вважається договір страхування життя строком на п'ять і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. 

 

Право на податкову знижку мають:
- Резиденти України за наявності індивідуального ідентифікаційного номеру (пп.166.4.1 п.166.4 ст. 166 Податкового Кодексу України).
- Особи, які отримують доходи у вигляді заробітної плати. Якщо особа отримує дохід як приватний підприємець або іншим чином, але не у вигляді заробітної плати, право на податкову знижку у такої особи не виникає.

 

Якщо за договором страхування СК «Княжа Лайф VIG» застрахованим є сам Страхувальник, він може отримати повну суму можливої податкової знижки. Якщо Страхувальник бажає застрахувати членів сім’ї І ступеню споріднення (члени подружжя (чоловік/дружина);  батьки чоловіка/дружини; діти чоловіка/дружини, в т.ч. усиновлені)– розмір податкової знижки не може перевищувати 50% від вищезазначеної суми на кожного з таких членів сім’ї.

 

Для отримання податкової знижки  мають бути дотримані наступні умови: 
- українське громадянство та/або місце постійного проживання в Україні та визнання такої особи резидентом України згідно з п.п.14.1.213 Податкового Кодексу України;
- офіційно задекларовані доходи у вигляді заробітної плати (приватні підприємці такого права не мають, фізична особа – підприємець має право на отримання податкової знижки тільки якщо вона є найманим працівником і має дохід у вигляді заробітної плати від роботодавця);
- наявність договору довгострокового страхування життя СК «Княжа Лайф VIG», що відповідає визначенню згідно п.п. 14.1.52 Податкового Кодексу України.

 

При визначенні розміру податкової знижки треба врахувати наступне: 
- В розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв Договір страхування, сплачені страхові премії не мають перевищувати граничну суму для застосування податкової соціальної пільги, яка згідно пункту 169.4.1 ст.169 ПКУ розраховується як сума місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановлена на 1 січня звітного податкового року, помножена на 1,4 та округлена до найближчих 10 гривень. 
- Загальний розмір нарахованої податкової знижки НЕ може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року у вигляді заробітної плати (пп.166.4.2 п.166.4 ст. 166 Податкового Кодексу України) (пп.166.4.2 п.166.4 ст. 166 Податкового Кодексу України).

 

Відповідно до п.49.1 та п.49.18.4 Податкового кодексу України Податкова декларація подається до податкового органу, в якому платник податку перебуває на обліку, до 1 травня наступного за звітним року. 
У випадку, якщо нарахування податкової знижки є єдиною підставою для заповнення Декларації, згідно п.п.166.1.1. Податкового Кодексу України така Декларація має бути подана до відповідного податкового органу до 31 грудня року, наступного за звітним.
Податковий орган зобов’язаний прийняти податкову декларацію, подану платником податку. Згідно п. 49 Податкового кодексу України, відмова у прийнятті поданої декларації оформлюється податковим органом виключно у письмовому вигляді.
Відповідно до п.166.4.3 Податкового кодексу України, якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься.
Сума коштів зараховується на банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, визначену у декларації протягом 60 календарних днів від дати отримання такої декларації (п.179.8 Податкового кодексу України).
Оригінали документів, що підтверджують факт здійснення платежів, мають зберігатися у платника податку впродовж 3 років з дня подання декларації (п.44.3 та п.166.2.2 Податкового кодексу України).
Будь ласка, зауважте, що наведена вище  інформація носить суто інформаційний характер. Для отримання професійної консультації ми радимо звернутись до Вашої Податкової інспекції.

 

Таблиця оподаткування - переглянути 

bottom of page