top of page

Новини

Новини

НОВИНИ  КОМПАНІЇ

Результати роботи Vienna Insurance Group у 2016 році: прибуток (до оподаткування) в розмірі 407 мільйонів євро!

Ми раді повідомити, що наш основний акціонер - Vienna Insurance Group (Австрія) – остаточно підбив підсумки роботи у 2016 році та опублікував річний звіт групи за 2016 фінансовий рік станом на 20 квітня 2017 року на www.vig.com.  Як свідчать дані звіту, співвідношення акціонерного капіталу до сумарних активів, згідно директиви ЄС  Solvency II, є стабільним на рівні 195 відсотків. При цьому, вкладена вартість Групи збільшилася до близько 6 млрд євро, а дивіденди у 2016 році збільшилися на 33 відсотки, до 0,80 євро на акцію.
Опублікований щорічний звіт групи за 2016 фінансовий рік підтверджує найбільш важливі ключові показники ефективності, попередньо анонсовані 23 березня 2017 року. Зокрема, у 2016 році обсяг премій зріс до 9 051 млн. євро, а прибуток (до оподаткування) досяг значення 406,7 млн. євро. Комбінований коефіцієнт, значення якого складає 97,3 відсотка, залишився на рівні попереднього року. Наглядова рада в той же час також підтвердила дивідендну пропозицію Правління, щодо виплат 0,80 євро на акцію.

 

Співвідношення акціонерного капіталу до сумарних активів, згідно директиви ЄС  Solvency II, є стабільним на рівні 195 відсотків.

Коефіцієнт платоспроможності згідно директиви ЄС Solvency II, розрахований на рівні емітованих групою VIG акцій, дорівнював 195 відсотків на кінець 2016 року. Він вже включає в себе відклик і погашення близько 256 мільйонів євро для двох випусків облігацій додаткового капіталу станом на 12 січня 2017 року. Коефіцієнт платоспроможності  VIG, таким чином,  залишається на відмінному рівні.
 
Вкладена вартість Групи сягає близько 6 млрд. євро.

Вкладена вартість Групи (після сплати податків) станом на 31 грудня 2016 року була збільшена до 6 млрд євро, незважаючи на навколишнє середовище з низькою процентною ставкою. Це відображає стійкість страхового бізнесу Vienna Insurance Group. Нове значення рівня прибутковості знову досягло високого міжнародного рівня, який дорівнює 6,1 відсотка в регіоні Центральної та Східної Європи. 
Зростання рівня прибутковості на 2,0 відсотка  в Австрії  є очевидним покращенням у порівнянні з попереднім роком.
Вкладена вартість розраховується відповідно до міжнародних стандартів, як вартість чистих активів Vienna Insurance Group плюс приведена вартість очікуваних майбутніх доходів від існуючої політики страхування життя і здоров'я. Це сертифікується KPMG Austria GmbH.

 

Коригування у зв'язку з погіршенням гудвілу у 2015 році.

У зв’язку з тим, щo оцінка власного капіталу Групи Австрійським Фінансовим Звітним Органом примусового виконання зобов’язань була відрегульована приблизно на 90 мільйонів євро через зміну гудвілу,  визнану в Румунії, Хорватії, Угорщині та Албанії/Косово, прибуток (до оподаткування) в 2015 фінансовому році скоротився на цю ж суму. Згідно AFREP, метод, який VIG використовувала для визначення процентної ставки для розрахунку вартості у використанні одиниць, генеруючих грошові кошти (ОГГК), не відповідав МСФЗ, тому що VІG використовувала однорідну за складом фінансову структуру, що не достовірно відображає  індивідуальний ризик ОГГК. 

bottom of page