top of page

Партнерам

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ОЦІНЮВАЧІВ

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп» оголошує про проведення конкурсу з метою укладення договору на отримання послуг з оцінки майна відповідно до міжнародних стандартів оцінки серед експертів, які внесені до Державного реєстру оцінювачів та мають кваліфікаційне свідоцтво оцінювача.

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп»

1.2. Код за ЄДРПОУ 30434963

1.3. Місце знаходження: вул. Глибочицька, 44, м. Київ, 04050

1.4. Відповідальні особи: Голова Правління ПрАТ «СК «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп» Грицута Д.О., Головний радник з управління ризиками – Боін Каріне Юріївна, k.boin@kniazha-life.com.ua, тел. 585-55-08 та Радник з корпоративного управління Косаченко Наталія Володимирівна,  N.Kosachenko@kniazha-life.com.ua, тел. 585-55-08 уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками

2. Вид послуг: послуги з оцінки майна.

3. Очікувана вартість закупівлі  товару, роботи чи послуги: не визначено. Пропозиція учасника, має включати інформацію про податок на додану вартість, що буде взято до уваги при прийнятті рішення, а також визначений статус платника ПДВ.

 

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмету закупівлі: експертні послуги з оцінки майна.

4.2. Місце виконання робіт: вул. Глибочицька, 44 м. Київ, 04050.

4.3. Строки виконання робіт: згідно замовлення.

4.4. Умови оплати: може передбачати часткову попередню оплату (аванс).

5. Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах експерта для забезпечення належного надання послуг з оцінки майна ПрАТ «СК «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп» протягом 2022 року.

У конкурсі можуть брати участь експерти, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність", а також умовам конкурсу.

6. Завдання  з оцінки майна включає:

- оцінка рухомого та нерухомого майна;

- надання Звітів про оцінку майна (актів оцінки майна) .

7. Учасники конкурсу мають відповідати наступним вимогам:

- наявність діючого кваліфікаційного свідоцтва оцінювача;

- внесення до Державного реєстру оцінювачів;

- строк діяльності на ринку послуг  становить не менше 3-х років;

- достатній рівень кваліфікації та досвіду експертів і персоналу;

- відсутність будь яких претензій, позовів, стягнень, штрафів з боку державних та контролюючих органів до оціночної фірми або до її директора та експертів.

 

Не допускаються до участі в конкурсі фірми, які:

– не відповідають вимогам Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";

– подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

– подали до участі у конкурсі пропозицію із порушенням термінів, встановлених цим оголошенням.

 

8. Для участі у конкурсі претенденти подають сканкопій оригіналів документів (або копій документів, завірених підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі наявності) підприємства, якщо такі копії вимагаються замовником) у форматі PDF, що надаються учасником у складі цінової  пропозиції , а саме:

1.    Цінова пропозиція згідно Додатку 1.

2.    Статут або інший  установчий документ (зі змінами та доповненнями).

3.    Довідка, складена українською та англійською мовами в довільній формі, яка містить  відомості про підприємство (для юридичних осіб):

     - повна назва учасника;

     - код ЄДРПОУ;

     - реквізити  ( адреса юридична та фактична, тел./факс, контактний телефон);

     - керівництво – ( посада , П.І.Б, );

     - банківські реквізити;

     - короткий опис діяльності підприємства.

4.    Свідоцтво оцінювача, виданого Фондом Державного майна України.

5.    Свідоцтва про включення до Державного реєстру оцінювачів;

6.    Витяг з ЄДР (розширений).

7.    Витяг з Реєстру платників податку або Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (у разі сплати учасником ПДВ); витяг з Реєстру платників єдиного податку або свідоцтво платника єдиного податку (у разі сплати учасником єдиного податку).

8.    Лист-згода на обробку персональних даних відповідно до форми викладеної у Додатку 2.

9. Додатки до оголошення:

Додаток  № 1 – цінова пропозиція;

Додаток  № 2 – лист-згода на обробку персональних даних;

Додаток  № 3 – проект договору.

 

Важливо!!! 

Останній термін подання конкурсних пропозицій – 30 листопада 2021 року.

Дата початку проведення конкурсу – 01 листопада 2021 року.

Дата закінчення конкурсу –  17 грудня 2021 року.

Конкурс буде проведений на: https://www.kniazha-life.com.ua

Контактні особи: Боін Каріне Юріївна – Головний радник з управління ризиками – k.boin@kniazha-life.com.ua, тел. 585-55-08 та Радник з корпоративного управління Косаченко Наталія Володимирівна,  N.Kosachenko@kniazha-life.com.ua, тел. 585-55-08.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу і не відповідають цим вимогам не розглядатимуться.

Про результати конкурсу буде повідомлено всіх учасників, що приймали участь, шляхом направлення інформаційних листів на електронну пошту в термін не пізніше 31 грудня 2022 року.

Зверніть увагу!

Конкурсні пропозиції з додатками слід надіслати лише в електронному вигляді  (скани оригіналів документів з підписом відповідальної особи). Будь ласка, врахуйте, що максимальний розмір електронної пошти обмежений до 20 Мб, інакше ваш електронний лист не буде переадресований.

Конкурсні пропозиції не рецензуються;

Про результати конкурсу буде повідомлено листом;

Остаточне рішення щодо тендерної пропозиції переглядові не підлягає;

Причин відмови в підтримці конкурсних пропозицій не повідомляють.

Конкурсні пропозиції в електронному вигляді слід надіслати на адресу k.boin@kniazha-life.com.ua та N.Kosachenko@kniazha-life.com.ua.

У рубриці “Тема” електронного листа прохання вказати “Конкурс на аудиторські послуги”.

Консультації з приводу оформлення пропозиції надаються лише електронною поштою.

bottom of page