top of page

Компанія

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ

РЕГУЛЯРНА РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

РЕГУЛЯРНА ПРОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

08.08.2022 року Повідомлення про зміну посадових осіб емітента (звільнення головного бухгалтера)

22.08.2022 року Повідомлення про зміну посадових осіб емітента (прийняття головного бухгалтера)

19.09.2022 року Повідомлення про недостовірну інформацію

02.09.2022 року Повідомлення про зміну посадових осіб емітента (головний бухгалтер) PDF XML
26.04.2021 року Повідомлення про зміну кладу посадових осіб емітента  ( Голова та Заступник Голови Наглядової Ради ) PDF XML

22.04.2021 року Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів PDF XML

16.09.2020 року Повідомлення про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення. PDF XML

24.07.2020 року Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (Голова Правління) PDF XML

24.04.2020 року Повідомлення про зміну кладу посадових осіб емітента  ( Голова та Заступник Голови Наглядової Ради ) PDF XML

23.04.2020 року Зміна складу посадових осіб

23.04.2020 року Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину

30.03.2020 року Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (Заступник Голови Правління)
13.12.2019 року Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (Керівник Служби внутрішнього аудиту. Обрання)

28.10.2019 року Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (Керівник Служби внутрішнього аудиту)

09.07.2019 року Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину

22,04,2019 року Зміна складу посадових осіб

22.04.2019 року Попередня згода на вчинення значних правочинів

22.04.2019 року Зміна складу посадових осіб

19.10.2018 року

03.10.2018 року

12.06.2018 року

20.04.2018 року Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.

20.04.2018 року Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

06.03.2018 року

08.12.2017 року

22.11.2017 року

09.11.2017 року

22.09.2017 року

30.08.2017 року

08.08.2017 року

10.07.2017 року

02.06.2017 року

11.05.2017 року

06.04.2017 року

25.04,2016 року Спростування

22.04.2016 року Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.

05.04.2016 року Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Бюлетені для голосування на Загальних Зборах Акціонерів 10.10.2022 року

Повідомлення про кількість акцій станом на 07.09.2022 року

Перелік документів, що має надати акціонер

Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів 10.10.2022 року.

Повідомлення про кількість акцій станом на 16.04.2021 року

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів 22.04.2021 року.

Повідомлення про кількість акцій станом на 10.03.2021 року

Повідомлення про кількість акцій станом на 11.12.2020 року

Повідомлення про кількість акцій станом на 09.11.2020 року

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 17.12.2020

Повідомлення про кількість акцій станом на 28.07.2020 року

Повідомлення про кількість акцій станом на 22.06.2020 року.

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів 03.08.2020 року.

Повідомлення про кількість акцій станом на 12.05.2020 року.

Повідомлення про кількість акцій станом на 24.04.2020 року.

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів 18.05.2020 року.

Повідомлення про кількість акцій станом на 15.04.2020 року.
Повідомлення про кількість акцій станом на 13.03.2020 року.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів 22.04.2020 року.

Повідомлення про кількість акцій станом на 13.11.2019 року

Повідомлення про кількість акцій станом на 01.11.2019 року

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів 19.11.2019 року.

Повідомлення про кількість акцій станом на 16.04.2019 року

22.04.2019 року Повідомлення про доповнення проекту порядку денного

22.04.2019 року

03.10.2018 року

20.04.2018 року

16.04.2018 року. Інформація про кількість акцій

08.08.2017 року

24.04.2017 року

12.09.2016 року. Повідомлення про доповнення проекту порядку денного
17.06.2016 року
15.04.2016 року

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ 

bottom of page