top of page

Компанія

Розкриття інформації небанківськими фінансовими установами

ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ

ДОГОВОРИ ПРИЄДНАННЯ (ОФЕРТИ)

ІНФОРМАЦІЯ ЗГІДНО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ТА ФІНАНСОВІ КОМПАНІЇ"

Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»», повідомляє наступне:  

  1) ВІДОМОСТІ ПРО ФІНАНСОВУ УСТАНОВУ.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»» (Код ЄДРПОУ – 30434963)
Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, будинок 44
Тел/факс: +38 (044) 585-55-08
Дата державної реєстрації: 30.06.1999
Номер запису: 1 074 120 0000 002431
Внесений  до Державного реєстру фінансових установ 24.06.2004 р.
Фінансові послуги надаються на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи СТ № 202 від 21.08.2004 та ліцензії Страховика, затвердженою розпорядженням №2434 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 27.09.2016.

  2) ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ  ЇХ НАДАННЯ.
Вид діяльності ПрАТ «СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»»:
65.11 страхування життя
ПрАТ «СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»» здійснює надання послуг в сфері добровільного страхування життя на підставі ліцензії, яка розміщені на сайті Страховика в розділі «Компанія» за посиланням https://www.kniazha-life.com.ua/kompaniya.

  3) ВАРТІСТЬ, ЦІНА/ТАРИФ, РОЗМІР ПЛАТИ ЗА СТРАХУВАННЯ.
З кожним Страхувальником укладається окремий договір страхування.  
Договір страхування укладається на підставі Заяви (опитувальника), яка містить інформацію про персональні дані страхувальника, застрахованої особи, вигодонабувачів; перелік страхових ризиків, страхових сум, тарифів, страхового внеску; періодичність сплати внесків.
Форма договору та умови страхування можуть відповідати стандартним, встановленим нормативними документами Компанії, а може бути зміненою, в залежності від потреб Страхувальника та обраних ним умов страхування. Остаточні умови договору про надання фінансових послуг (договору страхування) визначаються в кожному конкретному випадку окремо та зазначаються в ньому.
Договір страхування містить інформацію про: страхові тарифи; розмір гарантованого інвестиційного доходу; перелік страхових ризиків; розмір страхового платежу, терміни та порядок його сплати; право на відмову та строк, протягом якого клієнт може скористатись даним правом; право на отримання викупної суми та розміри викупної суми; право на припинення договору щодо конкретної фінансової послуги визначаються на підставі нормативно правових документів, Правил страхування та Договору страхування.
Будь-яких інших доплат та зборів, окрім зазначених страхових платежів в договорі страхування, не вимагається.

  4) ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ. МОЖЛИВІСТЬ ТА ПОРЯДОК ПОЗАСУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СКАРГ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ.
Споживачі фінансових послуг мають можливість звернутись до Страховика для позасудового розгляду скарг. Розгляд скарг відбувається в порядку встановленому Законами України «Про звернення громадян» та «Про захист прав споживачів», а також у відповідності до Положення про розгляд скарг споживачів фінансових послуг, затрверджених Страховиком. Скарги приймаються на електронну адресу info@kniazha-life.com.ua та за адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 44. В разі незгоди з прийнятим рішенням, воно може бути оскаржено Регулятору або в судовому порядку.

 

Cкарги споживачів фінансових послуг приймаються за адресою:
Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, будинок 44
Тел/факс: +38 (044) 585-55-08
Служба підтримки клієнтів та партнерів та контакт - центр 0 800 508 501
email, info@kniazha-life.com.ua

  5) КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГАНУ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИ, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ.
Національний банк України
вул. Інститутська, 9,  Київ, 01601
Телефон: 0 800 505 240
Вебсайт НБУ https://bank.gov.ua/
Онлайн форма звернення громадян на вебсайті НБУ https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals
Форма електронного звернення громадянина (docx та pdf), надсилається електронну пошту  на nbu@bank.gov.ua
Вимоги до оформлення (викладення) письмових та усних звернень  передбачені Законом України “Про звернення громадян” та рішенням Правління Національного банку України від 14 травня 2020 року №332-рш
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
Телефон: 0 800 505 240
Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45
Запис на особистий прийом: Телефон 0 800 505 240.
З графіком особистого прийому громадян керівництвом Національного Банку України, можна ознайомитись на офіційному вебсайті https://bank.gov.ua/

  6) ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВУ ПОСЛУГУ – ЗАГАЛЬНУ СУМУ ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ ТА ІНШИХ ВИТРАТ, ЯКІ ПОВИНЕН СПЛАТИТИ КЛІЄНТ, ВИКЛЮЧНО З ПОДАТКАМИ, АБО ЯКЩО КОНКРЕТНИЙ РОЗМІР НЕ МОЖЕ БУТИ ВИЗНАЧЕНИЙ – ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ.
Розмір страхового платежу та порядок його сплати регулюється кожним окремим договором страхування та зазначається в ньому. Будь-яких інших доплат та зборів, окрім зазначених страхових платежів в договорі страхування при укладанні такого договору, не вимагається.
Оподаткування страхових виплат (виплат страхового відшкодування) здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України.

  7) ВІДОМОСТІ ПРО ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ТА ІІ ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ОПРИЛЮДНЕННЮ.
Відомості про фінансові показники ПрАТ «СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»» розміщені на сайті https://www.kniazha-life.com.ua/ в розділі «Компанія» підрозділ «Фінансові показники» за посиланням  https://www.kniazha-life.com.ua/finansovi-pokazniki

  8) ПЕРЕЛІК КЕРІВНИКІВ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ
Членами Виконавчого органу ПрАТ «СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»»
є :
Голова Правління - Дмитро  Олексійович ГРИЦУТА  
Заступник  Голови Правління – Вячеслав Іванович КАЛИТА

Заступник Голови Правління - Ігор Зіновійович ЖИЖАРА

 

Корпоративний секретар - Косаченко Наталія Володимирівна

  9) КІЛЬКІСТЬ ЧАСТОК ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ТА РОЗМІР ЧАСТОК, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У ВЛАСНОСТІ ЧЛЕНІВ ІІ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ, А ТАКОЖ ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЧАСТКИ ЯКИХ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ АБО НАЛЕЖНА ІМ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ПЕРЕВИЩУЮТЬ 5 ВІДСОТКІВ.
Члени виконавчого органу Страховика не володіють частками статутного капіталу  ПрАТ «СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»».
Основним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»» є VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (Austria) (ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе) реєстраційний номер FN 75687 f, яка володіє 97,94% в статутному капіталі ПрАТ «СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»».

 

  10) ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

ПрАТ «СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»» веде персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя в порядку та на умовах, визначених Уповноваженим органом.

Істотні умови договору страхування визначаються в проекті договору страхування, який надається клієнту до укладення договору.    

Також, умовами договору, зокрема, передбачено:

  • Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг та строк протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору страхування. Страхувальник має право відмовитися від Договору страхування протягом 30 календарних днів з дня укладення Договору страхування, але не пізніше ніж за 30 днів до дати його закінчення, якщо інше не передбачено договором,  без пояснення причин.  Про намір відмовитися від Договору страхування Страхувальник повідомляє Страховика у письмовій формі протягом 30 календарних днів з дня укладення. При відмові від Договору страхування Страхувальнику протягом 10 (десяти) календарних днів після отримання Страховиком письмового повідомлення про відмову від Договору страхування повертаються страхові внески, здійснені за таким Договором страхування. При відмові Страхувальника від Договору страхування – такий Договір страхування вважається неукладеним.

  • Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується). Мінімальний строк дії договору страхування зазначається в затверджених Правилах страхування та зазначається у договорі страхування.

  • Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій. Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.  Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором строки. При цьому Договір  вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою (у т.ч. в електронній формі на електронну адресу чи за допомогою телефонного зв’язку або додатків (програм)) вимогою Страховика протягом 10 робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами Договору. У разі дострокового припинення Договору страхування життя Страховик виплачує Страхувальнику викупну суму згідно з Правилами страхування протягом 60 днів з дня надання Страхувальником/його спадкоємцем заяви на розірвання Договору страхування/про виплату викупної суми. При здійсненні виплати викупної суми Страховик має право відрахувати з неї заборгованість Страхувальника, якщо така існувала на момент припинення дії Договору страхування. Викупні та страхові суми підлягають оподаткуванню відповідно до чинного законодавства України на момент здійснення такої виплати.  За несвоєчасне здійснення виплати викупної суми Страховик несе відповідальність відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України, якщо інше не передбачено Договором страхування.

  • Порядок внесення змін та доповнень до договору: Внесення змін  та доповнень до договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Зміни та доповнення до договору вчиняються в такій самій формі, що й договір, що змінюється або якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту. Зміна та доповнення до умов Договору страхування в обов’язковому порядку узгоджується зі Страховиком. Зміни та доповнення до Договору страхування вносяться за згодою Застрахованої особи. Будь-які зміни та доповнення до Договору страхування оформлюються додатковими договорами/угодами та є невід’ємною частиною Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування. Страхувальник повинен повідомити Страховика про бажання змінити умови Договору страхування не менше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої такі зміни мають бути чинними, якщо інше не буде погоджено Страховиком.

За несвоєчасне здійснення виплати викупної суми Страховик несе відповідальність відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України, якщо інше не передбачено Договором страхування. Викупні та страхові суми підлягають оподаткуванню відповідно до чинного законодавства України на момент здійснення такої виплати. Внесення змін до договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Зміни до договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту. Зміна умов Договору страхування в обов’язковому порядку узгоджується зі Страховиком. Зміни до Договору страхування вносяться за згодою Застрахованої особи. Будь-які зміни до Договору страхування оформлюються додатковими угодами та/або шляхом обміну листами/заявами/документами про узгодження відповідних змін, підписаними стороною, яка їх надсилає, та є невід’ємною частиною Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування. Страхувальник повинен повідомити Страховика про бажання змінити умови Договору страхування не менше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої такі зміни мають бути чинними, якщо інше не буде погоджено Страховиком.

  11) НАЯВНІСТЬ ГАРАНТІЙНИХ ФОНДІВ ЧИ КОМПЕНСАЦІЙНИХ СХЕМ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА

На виконання вимог  Закону України “Про страхування” ПрАТ «СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»» дотримується умов забезпечення платоспроможності страховика, зокрема вимоги щодо наявності гарантійного фонду страховика. До гарантійного фонду страховика належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку.

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ

Відомості про остаточних ключових учасників та власників істотної участі у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 01.01.2024 

Схематичне зображення структури власності станом на 01.01.2024

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 01.01.2023 року.

Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 01.01.2023 року

Схематичне зображення структури власності станом на 01.01.2023 року.

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 01.01.2022 р.

Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 01.01.2022 р.

Схематичне зображення структури власності станом на 01.01.2022 р.

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 03.06.2021 р.

Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 03.06.2021 р.

Схематичне зображення структури власності станом на 03.06.2021 р.

РЕГУЛЯРНА РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

РЕГУЛЯРНА ПРОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

29.04.2024 Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

29.04.2024 року Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

18.04.2024 року Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

10.04.2024 року Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.12.2023 року Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

18.12.2023 року Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

15.11.2023 Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення

06.11.2023.року Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

31.10.2023 року Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.07.2023 року Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

15.06.2023 року Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

02.05.2023 року Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

02.05.2023 року Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

24.04.2023 року Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

30.01.2023 року Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

21.10.2022 року Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

14.10.2022 року Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

14.10.2022 року Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

02.09.2022 року Повідомлення про зміну посадових осіб емітента (головний бухгалтер) PDF XML

26.04.2021 року Повідомлення про зміну кладу посадових осіб емітента  ( Голова та Заступник Голови Наглядової Ради ) PDF XML

22.04.2021 року Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів PDF XML

16.09.2020 року Повідомлення про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення. PDF XML

24.07.2020 року Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (Голова Правління) PDF XML

24.04.2020 року Повідомлення про зміну кладу посадових осіб емітента  ( Голова та Заступник Голови Наглядової Ради ) PDF XML

23.04.2020 року Зміна складу посадових осіб

23.04.2020 року Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину

30.03.2020 року Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (Заступник Голови Правління)
13.12.2019 року Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (Керівник Служби внутрішнього аудиту. Обрання)

28.10.2019 року Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (Керівник Служби внутрішнього аудиту)

09.07.2019 року Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину

22,04,2019 року Зміна складу посадових осіб

22.04.2019 року Попередня згода на вчинення значних правочинів

22.04.2019 року Зміна складу посадових осіб

19.10.2018 року

03.10.2018 року

12.06.2018 року

20.04.2018 року Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.

20.04.2018 року Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

06.03.2018 року

08.12.2017 року

22.11.2017 року

09.11.2017 року

22.09.2017 року

30.08.2017 року

08.08.2017 року

10.07.2017 року

02.06.2017 року

11.05.2017 року

06.04.2017 року

25.04,2016 року Спростування

22.04.2016 року Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.

05.04.2016 року Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів 31.08.2023

Протокол Загальних Зборів акціонерів 25.04.2023​

Бюлетені для голосування на Загальних Зборах Акціонерів 25.04.2023 року

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 25.04.2023

Протокол Загальних Зборів акціонерів 10.10.2022

Бюлетені для голосування на Загальних Зборах Акціонерів 10.10.2022 року

Повідомлення про кількість акцій станом на 07.09.2022 року

Перелік документів, що має надати акціонер

Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів 10.10.2022 року.

Повідомлення про кількість акцій станом на 16.04.2021 року

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів 22.04.2021 року.

Повідомлення про кількість акцій станом на 10.03.2021 року

Повідомлення про кількість акцій станом на 11.12.2020 року

Повідомлення про кількість акцій станом на 09.11.2020 року

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 17.12.2020

Повідомлення про кількість акцій станом на 28.07.2020 року

Повідомлення про кількість акцій станом на 22.06.2020 року.

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів 03.08.2020 року.

Повідомлення про кількість акцій станом на 12.05.2020 року.

Повідомлення про кількість акцій станом на 24.04.2020 року.

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів 18.05.2020 року.

Повідомлення про кількість акцій станом на 15.04.2020 року.
Повідомлення про кількість акцій станом на 13.03.2020 року.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів 22.04.2020 року.

Повідомлення про кількість акцій станом на 13.11.2019 року

Повідомлення про кількість акцій станом на 01.11.2019 року

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів 19.11.2019 року.

Повідомлення про кількість акцій станом на 16.04.2019 року

22.04.2019 року Повідомлення про доповнення проекту порядку денного

22.04.2019 року

03.10.2018 року

20.04.2018 року

16.04.2018 року. Інформація про кількість акцій

08.08.2017 року

24.04.2017 року

12.09.2016 року. Повідомлення про доповнення проекту порядку денного
17.06.2016 року
15.04.2016 року

bottom of page